Dinas Dikbudpora Kab. Tebo

Disdikbud Kabupaten Tebo
Berikut Contoh surat perpanjangan Tenaga Kontrak Tahun 2017
Ditulis tangan dengan huruf kapital/hrf balok
Ditempel materai 6000

MUARA TEBO,............ JULI 2017

                        KEPADA
YTH. BAPAK KEPALA ..........................
DI -
MUARA TEBO
PERIHAL: PERMOHONAN MENJADI TENAGA KONTRAK

DENGAN HORMAT,
SAYA YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI :

NAMA                                                :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR          :
JENIS KELAMIN                             :
AGAMA                                             :
PENDIDIKAN                                  :
ALAMAT                                           :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK UNTUK DAPAT KIRANYA MENERIMA SAYA MENJADI TENAGA KONTRAK DI UNIT KERJA YANG BAPAK PIMP1N.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMP1RKAN BAHAN-BAHAN SEBAGAI BER1KUT :

1. PHOTO COPY 1JAZAH/TRANSKIP NILAI TERAKHIR YANG DILEGALISIR PEJABAT YANG BERWENANG;
2. ASLI DAFTAR RIWAYAT HIDUP; (FORMAT SESUAI KEPUTUSAN BKN NO.11 TAHUN 2002) DITEMPEL FHOTO UKU.N 3 x 4;
3. PHOTO COPY SURAT KEPUTUSAN/PERJANJIAN KONTRAK 1 TAHUN TERAKHIR
4. PHOTO COPY KTP.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA SAMPAI.N ATAS PERKENAN BAPAK SAYA UCAPKAN TERIMA KAS1H.
HORMAT SAYA
PEMOHON,


(                         )
Diberdayakan oleh Blogger.